اشتغال

نوع اشتغال تعداد فرصت خلق شده درصد نسبت به کل
صنعتی (زنجیره فولاد)-مدیریت جدید 1899 90.4%
ساختمانی 174 8.3%
غیره 27 1.3%

شکل(1)
شکل (2)

یکی از کلیدواژه‌های اقتصاد در قرن بیست‌ویکم، “کارآفرینی” است که معنای مفهومی آن خلق ارزش یا استخراج ارزش از پدیده‌ها است و بنابراین متضمن نوعی تغییر “وضعیت کنونی” است. البته یک نتیجه ضمنی خلق ارزش، ایجاد فرصت‌های شغلی نیز هست که در معادل‌سازی واژه “entrepreneurship” مورد تمرکز مترجمان ایرانی قرار گرفته است (کارآفرین به صورت ناخودآگاه، ایجاد اشتغال را نقطه تمرکز قرار می‌دهد)؛ اما نباید فراموش کنیم که ویژگی کلیدی و تعیین‌کننده یک کارآفرین، نقشی است که در خلق ارزش دارد (که این مهم ممکن است حتی بدون اشتغال در معنای به کار گماشتن افراد انسانی به وقوع بپیوندد). در کشورهایی که پای در مسیر توسعه اقتصادی گذاشته‌اند، به دلیل وجود لشکر انبوه افراد آماده به کار و کمبود فرصت‌های شغلی، یک سیاست که در بلندمدت بسیار سودمند خواهد بود، تمرکز بر هر آن فعالیتی است که خام‌فروشی این کشورها را حداقل، و اشتغال پایدار را حداکثر نماید. اشتغال پایدار به معنای توانایی نیروی کار برای خلق ارزش در حال حاضر و در آینده همزمان با افزایش تخصص و مهارت‌های فردی است. تفاوت این نگرش به اشتغال با نگرش سنتی در این است که صرفِ کار کردن مد نظر نیست، بلکه فعالیت مستمر، رو به بهبود و پایدار برای آیندگان هدف‌گذاری شده و دنبال می‌شود. با توجه به زیرساخت‌ سرمایه انسانی و توانمندی نیروی کار ایرانی از نظر دانش، تخصص و تجربه، هدف‌گذاری اشتغال پایدار یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذاران در بعد کلی و بنگاه‌ها در بعد خُرد اقتصادی است. یک لازمه تحقق این هدف، تغییر نقاط تمرکز اشتغال از فعالیت‌های غیرتولیدی و نامولد به سوی فعالیت‌های مولد با امکان خلق ارزش بالا است که یکی از مهم‌ترین معیارهای آن، سهم بالای محتوای دانش در محصول تولیدی است.

شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان در همین راستا از سال 1393 و با هدف‌گذاری خلق ارزش و اشتغال پایدار، صنایع فرآوری معدنی و زنجیره فولاد را به عنوان یک حوزه شدیداً نیازمند توجه ارزیابی و شروع به ایجاد یا تکمیل طرح‌های بزرگ‌مقیاس در دو منطقه سنگان و سبزوار (خراسان رضوی) نمود که حدود 2000 فرصت شغلی جدید را در شرکت اپال پارسیان سنگان (تولیدکننده مواد اولیه آهنی: کنسانتره و گندله آهن) و پارس فولاد سبزوار (تولیدکننده آهن اسفنجی) ایجاد نموده است (جدول 1، همچنین سهم اشتغال‌زایی هر شرکت بر مبنای درصد در شکل 1 نمایش داده شده است).

پس از گذشت حدود دو سال از بهره‌برداری از این طرح‌ها، آمارها نشان می‌دهد شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان در زمینه ایجاد اشتغال مولد و پایدار، بسیار موفق عمل کرده است و ضمن ایجاد حدود 2000 فرصت شغلی جدید، ترکیب اشتغال را به نفع اشتغال صنعتی و پایدار تغییر داده است (شکل 2).