اپال فولاد شرق پارسیان

معرفی
شرکت اپال فولاد شرق پارسیان (سهامی خاص) به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری پارسیان در تاریخ 94/01/24 تحت شماره 470841 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت
فعالیت در شرکت ها و طرح ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی مجاز،احداث کارخانجات و واحدهای صنعتی،فعالیت در امور مربوط به صنایع کانی و فلزی از کشف تا استخراج و فرآوری به غیر از نفت و گاز، انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز،خرید و فروش کالاهای مجاز در داخل و خارج کشور بطوری که شرکت جهت تحقق موضوع فعالیت بطور مشخص مبادرت می نماید به مجموعه عملیات نظیر، تشکیل انواع شرکت ها و مشارکت با شرکت های داخلی یا خارجی و پیمانکاری اکتشاف و استخراج معادن به غیر از نفت و گاز، خرید و فروش کالاهای مجاز و انجام امور بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج کشور، خرید انواع سهام شرکت های تولیدی و خدماتی و بازرگانی و کارخانجات برای شرکت در داخل و خارج کشور، استفاده از وام و تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی داخلی و خارجی، اخذ هرگونه نمایندگی با موضوع فعالیت شرکت و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ مجوز از مراجع داخلی و خارجی برای هریک از موارد موضوع شرکت در مواردی که طبق قوانین نیاز به اخذ مجوز باشد از جمله فعالیت های شرکت اپال فولاد شرق پارسیان می باشد.