ساختمانی

ساختمانی
در سبد شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری پارسیان، دو شرکت توسعه ساختمانی پارسیان و گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان در زمینه ساختمان‌سازی فعالیت دارند. هدف‌گذاری این دو شرکت از ابتدا، فراهم نمودن بستر مناسب برای تأمین نیاز بانک پارسیان به ساختمان و تجهیز شعب بانکی خود بوده است و فعالیت عمده‌ای در بازار ساختمان‌سازی و املاک نداشته‌اند. پروژه ساختمان اصلی بانک پارسیان تنها پروژه فعال ساختمانی سرمایه‌گذاری پارسیان است و هدف‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان، توجه بیشتر به زنجیره ارزش فولاد و حفظ حداقل سطح فعالیت برای دو شرکت فوق بوده است.