شرکت اپال فولاد شرق پارسیان

شرکت اپال فولاد شرق پارسیان در تاریخ 1394/01/24 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است. شرکت اپال فولاد شرق پارسیان جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه­ گذاری پارسیان و شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس می باشد.

 

فعالیت شرکت در حوزه صنایع کانی و فلزی از کشف تا استخراج و فرآوری به غیر از نفت و گاز می باشد لذا برای تحقق موضوع فعالیت شرکت به طور مشخص با تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با سایر شرکتهای داخلی یا خارجی و پیمانکاری، اخذ مجوز از مراجع داخلی و خارجی در حوزه مزبور مبادرت می نماید.

 

در حال حاضر شرکت اپال فولاد شرق پارسیان به عنوان یکی از سرمایه­ گذاران فعال در مجتمع صنایع سنگان نسبت به تامین نقدینگی مورد نیاز کارخانجات و پروژه های در دست ساخت شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان که از واحدهای تابعه این شرکت میباشد اقدام می نماید و دارای سهم عمده شرکت مزبور است.

 

همچنین این شرکت با تامین و تزریق نقدینگی امور مربوط به زیرساختهای کارخانجات و پروژه های مجموعه پارسیان در مجتمع صنایع سنگان، پیشرفت عملیات اجرایی آنها را نیز پیگیری می نماید.

 

تلفن شرکت اپال فولاد شرق پارسیان :  ۲۶۷۴۳۰۹۲ ۰۲۱