هیئت مدیره

 

هيات مديره نام نماينده موظف /غير موظف سمــت
شركت لیزینگ پارسیان آقاي سید حسام شمس عالم غير موظف رئيس هیات مديره
شركت کارگزاری پارسیان آقاي حمید رضا رفیعی غير موظف نايب رئيس هيأت مديره
شركت توسعه ساختمانی پارسیان آقاي حسین فرزان اصل غير موظف عضو هيأت مديره
بیمه پارسیان غير موظف عضو هيأت مديره
بانک پارسیان آقاي محمد مسعود سمیعی نژاد موظف عضو هيأت مديره و مديرعامل