شرکت های زیرمجموعه2

شرکت اپال فولاد شرق پارسیان

۸/مرداد/۱۳۹۶

شرکت اپال فولاد شرق پارسیان در تاریخ 1394/01/24 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است. شرکت اپال فولاد شرق پارسیان...

شرکت پارس فولاد سبزوار

۸/مرداد/۱۳۹۶

مطابق مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۶۵۵۹۲/۳۹ مورخ ۸۵/۰۴/۲۱ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مأموریت...