گزارش و تحلیل

گزارش تطبیقی محرومیت زدایی

۲۰/بهمن/۱۳۹۹

یکی از مهم‌ترین ابعاد فعالیت هر شرکت، میزان ایفای تعهدات آن شرکت نسبت به جامعه یا ایفای مسئولیت اجتماعی است....

گزارش تحلیل بازار مس

۲۰/بهمن/۱۳۹۹

تحلیل جهانی مس به دلیل کاربرد در هر دو حوزه صنایع زیرساختی (صنایع تأمین‌کننده بستر برای تولید صنعتی) و صنایع...

توسعه صنعتی کره جنوبی

۲۰/بهمن/۱۳۹۹

خلاصه مدیریتی توسعه صنعتی با از بین بردن ناکارآیی‌ها در تولید که در نهایت به ناکارآیی‌ها در روابط میان انسان‌‌‌‌ها...

بومی‌سازی در چین و کره جنوبی

۲۰/بهمن/۱۳۹۹

مفهوم بومی‌سازی مفهوم بومی‌سازی از جمله مفاهیمی است که معادل تحت‌اللفظی انگلیسی ندارند. می‌توان با حدی از تقریب، بوم را...

گزارش توسعه صنعتی

۱۳/دی/۱۳۹۹

گزارش فصلی: گزارش سه ماهه اول 2020 گزارش سه ماهه دوم 2020 گزارش سه ماهه سوم 2020 گزارش سه ماهه...